www.energypoint.cz


Elektromontáže, inženýrské sítě, TZB, stavební řemesla

Elektromontáže

Vysoké napětí
- Transformační stanice
- Zemní kabelové rozvody
- Vrchní vedení
Nízké napětí
- Průmysl
- Domácnosti
Hromosvody
Veřejné osvětlení
EZB / Inteligentní instalace

Vodoinstalatérství
Topenářství
Potrubářské, svářečské a konstrukční práce
Vzduchotechnické rozvody
Drobné práce stavební a stavebně dokončovací
Práce s motorovou pilou a práce zahradnické

Pavel Voňka                                                                 IČO:18888208
p.vonka@seznam.cz                                                      DIČ:CZ6808250339
Dvůr králové, Macharova, 2094                                       TEL:602446240
544 01