www.energypoint.cz


Představujeme Vám, poskytované služby v oblasti energetiky a elektrotechniky. Technické poradenství, návrh, montáž, údržba
a provozování vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů. Revize elektrických zařízení bez omezení napětí, revize elektrických
strojů a spotřebičů, revize hromosvodů. Služby v rámci provozování energetických zařízení, průmyslové čištění zařízení
(kotle, výměníky, ohřívače, chladiče, kondenzátory) využívajících k přenosu energie teplosměnných ploch. Návrh, montáž
a provozování úpraven technologické vody. Topenářské a potrubářské práce. Konstrukční montáže apod....
"Energetika je nauka o tvarech , v nihž energie se může vyskytovati,
nebo nauka o vzájemných vztazích, ovládajících přeměny tvarů
energie."

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ z.r.1905Pavel Voňka                                                                 IČO:18888208
p.vonka@seznam.cz                                                      DIČ:CZ6808250339
Dvůr králové, Macharova, 2094                                       TEL:602446240
544 01