www.energypoint.cz


Revize, zkoušky, diagnostika

Provádíme:

- měření fyzikálních veličin
- Speciální elektrická měření
- Revize elektrických zařízení
- Revize elektrických instalací
- Revize elektrických spotřebičů a strojů
- Revize rozvaděčů
- Revize hromosvodů a ochran před atmosférickým přepětím
- Revize elektrických zařízení vn
- Revize transformátorů
- Revize elektrických stanic
- Měření osvětlení
- Měření izolací podlah a stěn
- Termovizní prohlídky a diagnostika
- Endoskopické inspekční prohlídky
- Trasování a vytyčení inženýrských sítí
- Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
- měření ph, vodivosti

Dále zajišťujeme analýzy trafoolejů, analýzy pitné a technologické vody.Pavel Voňka                                                                 IČO:18888208
p.vonka@seznam.cz                                                      DIČ:CZ6808250339
Dvůr králové, Macharova, 2094                                       TEL:602446240
544 01